Категорија: Uncategorized

СОУ „Гоце Делчев“ добитник на средства за реализација на активности кон придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција…

Read more